Danh Sách 12A4

Last updated: December 2015
Ghi Chú
Nhóm xanh - Đang còn giữ liên lac.
Nhóm cam - Biết nước đang cư trú nhưng mất liên lạc.
Nhóm đỏ - Không biết rõ nơi đang cư trú hoặc tên họ chưa đầy đủ và mất liên lạc.
(?) - Thông tin chưa được kiểm chứng.
(*) - Không chính thức là thành viên 12A4 nhưng có liên hệ và tham gia các sinh hoạt của lớp.

1. Nguyễn Trường Thành - VIETNAM
2. Trần Thị Trung Trinh - VIETNAM
3. Nguyễn Hoàng Tùng - VIETNAM
4. Vũ Diệu Hiền - VIETNAM
5. Vũ Thị Mai Nguyệt - VIETNAM
6. Nguyễn Thị Thu Hồng - VIETNAM
7. Ngô Thị Phương An - VIETNAM
8. Nguyễn Mạnh Chiến - VIETNAM
9. Trần Minh Nghĩa - VIETNAM
10. Nguyễn Thành Nam - VIETNAM
11. Phan Trọng Anh - VIETNAM
12. Dương Hồng Phúc - VIETNAM
13. Nguyễn Bảo Khang - VIETNAM
14. Phạm Hàng Hiệp - VIETNAM (2015)
15. Trần Mỹ Ngọc - AUSTRALIA
16. Nguyễn Tuấn Phương - AUSTRALIA
17. Ngô Thị Vân Khanh - GERMANY
18. Võ Thị Hạnh Ca - GERMANY
19. Đinh Đình Tú - GERMANY
20. Nguyễn Thị Thu Hà - USA
21. Lê Bá Tài - USA
22. Lê Văn Long - USA (*)
23. Trương Đại Hỷ - USA
24. Bùi Quý Vĩnh - USA
25. Lê Phương Dung - USA
26. Nguyễn Thị Hằng Nga - USA
27. Phạm Thị Kim Ngân - USA
28. Ngô Xuân Sơn - USA (*)
29. Nguyễn Thành Danh - USA (*)
30. Chu Thiện Thành - USA
31. Trần Trung Huy - USA
32. Phạm Thị Điều Sơn - VIETNAM
33. Dương Quang Thảo - VIETNAM
34. Hoàng Minh Trí - VIETNAM
35. Hồ Văn Chính - VIETNAM
36. Phạm Thị Thu Tâm - USA
37. Lâm Thanh Sơn - USA
38. Đinh Văn Quảng - VIETNAM (*)
39. Lê Ngọc Ánh - USA
40. Lê Thị Xuân Phương - VIETNAM
41. Võ Chí Hiếu - USA
42. Phạm Thế Hiển - USA (*)
43. Phạm Hồng Đức - CANADA
44. Nguyễn Văn Thành (?)
45. Ngô Minh Sĩ (?)
46. Nguyễn Đình Thắng - VIETNAM (?)
47. Nguyễn Thị Minh Hiếu (?)
48. Ngọc Phượng (?)
49. Kim Dung (?)
50. Hoàng Thị Minh Lý - VN (?)
51. Hồng Nhung  (?)
52. Trần Thu Hải (Bella)
53. Bạch Ngọc
54. Trần Văn Tuyến - VIETNAM