Wednesday, 28 February 2018

Tin Buồn Gia Đình Hỷ


Các bạn 12A4 xin chia buồn cùng Hỷ và gia quyến. 
Cầu mong linh hồn bác sớm được siêu thoát nơi miền Cực Lạc.

No comments:

Post a comment