Tuesday, 16 October 2012

Dung Người Được Báo

Vua Trang Vương nước Sở mở tiệc rượu khoản đãi các quan. Trời đã tối, đang lúc rượu say, đèn nến bỗng gió tắt cả. Trong lúc ấy, có một viên quan thừa cơ kéo áo cung nữ. Người cung nữ nắm lấy, giật đứt giải mũ, rồi tâu với vua rằng: "Có kẻ kéo áo ghẹo thiếp. Thiếp giật được giải mũ. Xin cho thắp đèn ngay để khám xem ai đứt giải mũ, thì chính là kẻ ghẹo thiếp..."

Vua gạt đi nói: "Thôi! không làm gì! cho người ta uống rượu, để người ta say, quên cả lễ phép, lại nỡ nào vì câu chuyện đàn bà mà làm sỉ nhục người ta!". Rồi lập tức ra lệnh rằng: "Ai uống rượu với quả nhân hôm nay mà không say đến bứt đứt giải mũ là chưa được vui". Các quan theo lệnh, đều dứt giải mũ cả. Nên suốt tiệc hôm ấy, được vui vầy ổn thỏa.

Hai năm sau nước Sở đánh nhau với nước Tấn. Ðánh luôn năm trận, mà trận nào cũng thấy một viên quan võ, liều sống, liều chết xông ra trước và đánh rất hăng, làm cho quân Tấn phải lùi. Vì thế mà quân Sở thắng trận. Trang Vương lấy làm lạ cho đòi viên quan ấy lại hỏi: "Quả nhân đãi nhà người cũng như mọi người khác, cớ sao nhà ngươi lại hết lòng giúp quả nhân khác người như vậy?" Viên quan thưa rằng: "Thần rắp tâm muốn đem tính mệnh để hiến nhà vua đã lâu. Mãi đến bây giờ mới gặp dịp báo đền nghĩa xưa, thực là may cho thần lắm... Thần là Tưởng Hùng, chính là người trước bị đứt giải mũ mà nhà vua không nỡ làm tội đấy". 

Lời Bàn:
Ông vua không làm tội người công thần ghẹo cung nữ thực là có độ lượng, bao dung được lỗi của người. Người ghẹo cung nữ không quên cái ơn đã chịu, tìm cách để báo đáp, thực là có nghĩa, tỏ được cái bụng trung thành với người gia ơn. Có vua ấy tất có tôi ấy, vua tôi như thế thì nước đời nào mất được. 

(Trích Cổ Học Tinh Hoa)

5 comments:

 1. Chào các bạn,

       Ai trong bọn mình là Vua, Hoàng Hậu, Thần, hay Thiếp vậy. Thôi cho mình xin làm quân sĩ nhé!☺ Chỉ cần ai lên tiếng: "Ta là Vua" hay "Quân ta đâu?" là mình đáp: "Muôn tâu bệ hạ" liền. Cung đình mà vắng người thì buồn tẻ lắm. Như trường học cũng không thể thiếu học sinh được. Thế gian mà không có đàn bà và đàn ông thì còn gì là đời và chuyện gì để nói, phải hông các bạn?

       ♫♪Mỗi bạn là một cành hoa mà. Về đây về đây góp gió, làm thành vườn hoa, vườn hoa vườn hoa lớp mình. Nhân tiện đây, mình xin các bạn giúp mình bỏ dấu chấm phết trong câu sau đây nhe. "Thế gian đàn bà không có đàn ông không là gì hết"

       Mình làm và suy nghĩ mãi mà cũng không xong được. Xin cảm ơn trước!

  Thân chào,

  ReplyDelete
  Replies
  1. Người Đối Diện17 October 2012 at 16:25

   Hi Người Bên Lề,

   Mình thích như thế này: "Thế gian đàn bà không, có đàn ông không là gì hết"

   Đúng là 'có tài thì có tật', có tài đánh giặc giỏi nhưng cái tật cũng nặng lắm.

   Dẫu sao cũng còn hơn 'có tật mà chẳng có tài' gì thì khủng khiếp lắm

   Delete
  2. Thử bàn loạn cái câu trên, nhưng nếu đặt cái dấu phẩy ở mỗi chổ khác nhau thì sẻ có nhiều nghĩa khác biệt hoàn toàn, đúng hay sai tùy người nhận xét:
   -Thế gian đàn bà không có đàn ông, không là gì hết
   -Thế gian đàn bà không có, đàn ông không là gì hết
   -Thế gian đàn bà không có đàn ông không là gì, hết

   Delete
  3. Đàn bà không có đàn ông,thế gian không là gì hết

   Delete