Wednesday, 26 September 2012

Hướng dẫn sử dụng software viết chữ Việt

Sau đây là hướng dẫn tổng quát để viết chữ Việt bằng software VietPad:

1. Download & install Java:
http://www.java.com/en/download/index.jsp

2. Download & install VietPad:
http://sourceforge.net/projects/vietpad/

Download VietPad vào máy rồi right click trên VietPad zip file và chọn Extract All...
Extract VietPad files vào một directory trong máy computer ví dụ như C:\Program Files

Tìm vào C:\Program Files\VietPad\  và Right click trên file Vietpad.bat rồi chọn Create shortcut
Kéo (hold left mouse button and drag) Vietpad shortcut vào Desktop
Double click vào Vietpad shortcut trên Desktop để chạy VietPad. Chọn VIQR cho Input Method ở Keyboard menu (chỉ cần làm bước này một lần trong lần đầu tiên chạy VietPad)

3. Cách viết chữ tiếng Việt theo phương pháp VIQR (Vietnamese Quoted-Readable):

Dấu ớ (ví dụ chữ ô) thì đánh là: o^
Dấu móc (ví dụ chữ ơ) thì đánh là: o+
Dấu á (ví dụ chữ ă) thì đánh là: a(
Chữ đ (ví dụ chữ đi) thì đánh là: ddi
Dấu sắc (ví dụ chữ ) thì đánh là: la'
Dấu huyền (ví dụ chữ ) thì đánh là: la`
Dấu hỏi (ví dụ chữ hỏi) thì đánh là: hoi?
Dấu ngã (ví dụ chữ ngã) thì đánh là: nga~
Dấu nặng (ví dụ chữ nặng) thì đánh là: na(.ng
Dấu gạch chéo \ (escape character) dùng để đặt trước các dấu chấm câu "." hoặc dấu chấm hỏi "?" hoặc dấu ngoặc "("... (để phân biệt với dấu nặng hoặc dấu hỏi hoặc dấu á ...)
Dấu chấm (ví dụ chữ tui rồi dấu chấm: tui. ) thì đánh là: tui\.  Nếu không có escape character \ trước dấu chấm . thì dấu chấm sẽ thành dấu nặng và sẽ thành chữ tụi thay vì chữ tui.
Dấu chấm hỏi (ví dụ như chữ không?) thì đánh là: kho^ng\? Nếu không có escape character \ trước dấu chấm hỏi thì dấu chấm hỏi sẽ trở thành dấu hỏi và sẽ thành chữ khổng thay vì chữ không?

Bạn có thể tham khảo thêm về cách viết chữ việt theo phương pháp VIQR ở link dưới đây:
http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_Quoted-Readable

Khi viết xong trên VietPad bạn có thể save vào file và gởi theo email như một file attachment hoặc là copy (copy and paste) bài viết tiếng việt vào email, blog comment, word editor như MicrosoftWord hoặc OpenOffice chẳng hạn (hay bất cứ editor nào support unicode).


No comments:

Post a comment