Saturday, 28 July 2012

Hướng Dẫn Viết Comment

Comment là phần nằm dưới mỗi bài post để người đọc đóng góp ý kiến của mình trên trang blog.
Mọi người đều có thể viết comment mà không cần phải đăng ký làm thành viên của blog 12A4.

Sau đây là các hướng dẫn căn bản để viết comment trên blog:
Comment cho một bài viết chưa có comment nào trước đó
Nếu một bài post chưa có comment nào và bạn là người đầu tiên viết comment thì bạn sẽ thấy phần comment bên dưới bài post có chữ: "No comments"
Click vào "No comments"Comment cho một bài viết đã có sẵn các comments trước đó  
Trong trường hợp bài post đã có comments trước đó thì bạn sẽ thấy phần comment bên dưới bài post có chữ: "X comments" (X là số comments)
Click vào "X comments"

Viết vào phần comment hoặc copy comment từ một editor tiếng việt có bỏ dấu.

Click vào drop down list (mũi tên) ở phần "Comment as" rồi chọn "Name/URL"

Viết tên của bạn xuống rồi click Continue.


Click "Publish"
Comment của bạn sẽ xuất hiện ngay lập tức ở trên trang blog.

Các hướng dẫn thêm về comment:
Trường hợp viết một comment có liên quan đến một comment đã có trước đó.
Ví dụ như Joe đã viết một comment trước đó và Kay muốn comment về đề tài có liên quan đến Joe. 
Như vậy thì Kay cần phải click vào "Reply" ngay bên dưới comment của Joe.


Comment của Kay sẽ nằm nhích vào bên dưới comment của Joe.
Trường hợp viết một comment riêng biệt không có liên quan đến các comment đã có trước đó.
Ví dụ như Tèo muốn viết comment không có liên quan đến Joe và Kay thì Tèo cấn phải click vào "Add comment" ở phần dưới cùng. 
Comment của Tèo sẽ cũng nằm bên dưới comment của Joe (vì Tèo comment sau Joe) nhưng nằm ngang hàng với comment của Joe chứ không nhích vào trong như comment của Kay.


No comments:

Post a comment