Monday, 5 March 2012

Họp Bạn 2005


Hình chụp ở nhà Khanh (2005)
Diệu Hiền, Như Hương (bạn của nhóm Khanh), Vân Khanh, Hằng Nga.
Hiền đang điện thoại cho Mỹ Ngọc ở bên Úc.
Hình chụp ở nhà Khanh (2005)
Hằng Nga, Như Hương, Vân Khanh, Diệu Hiền.
Họp mặt ở quán chay Cát Tường (2005)
Từ trái qua phải: Vợ chồng Tùng, Khanh, Nga, Hiền, Thành, Trinh và con trai.
Họp mặt ở quán chay Cát Tường (2005)
Từ trái qua phải: Vợ chồng Tùng, Khanh, Nga, Hiền, Thành, Trinh và con trai.
* Photos do Vân Khanh cung cấp.

No comments:

Post a comment