Sunday, 19 February 2012

Lời giới thiệu

Đây là website của lớp 12A4 trường trung học Phú Nhuận niên khóa 1983.
Đây cũng là nơi để các bạn liên lạc và trao đổi thông tin với nhau.
Mọi bài vở đóng góp ý kiến xin liên lạc qua địa chỉ email: 12a4phunhuan83@gmail.com

No comments:

Post a comment